German

Danish

English

Velkommen

I forår 2009 indgik Aabenraa og Sønderborg Kommuner og Flensborg by en samarbejdsaftale, der siden hen skulle få navnet Grænsetrekanten/Grenzdreieck.

Formålet med samarbejdet er at styrke regionen og løse de opgaver i fællesskab, hvor et grænseoverskridende samarbejde giver god mening. Siden efterår 2009 understøttes samarbejdet med et Interreg IVa-projekt ved samme navn. Gennem projektet skal der opbygges en tættere samarbejdsstruktur mellem projektpartnernes forvaltninger.
I samabejdsaftalen fra 2009 er der nævnt følgende områder som værdifulde: infrastruktur, turisme, miljøpolitiske spørgsmål, erhvervsfremme, beskæftigelse, regional planlægning, kultur, fælles events og fælles arrangementer.

Erhvervsanalyse 2012

Erhverv i Grænsetrekanten