German

Danish

English

Samarbejdsemner

Foruden erhvervssamarbejdet beskæftiger partnernes forvaltninger sig med forskellige emner. Arbejdsgrupperne har som regel et år til at arbejde med konkrete opgaver og erfaringsudveksling. Der har hidtil været arbejdsgrupper primært på det tekniske og det sociale område. Nogle af dem har videreført arbejdet efter det første år, andre grupper vurderede at lovmæssige og organisatoriske forskelle ville vanskeliggøre det videre samarbejde. Også i projektets sidste år vil der komme flere nye arbejdsgrupper til.