German

Danish

English

Et dynamisk transportcenter

Gode infrastrukturelle betingelser er med til at sikre forbindelsesruterne til hele det europæiske område. Netop krydsfeltet mellem lokale og udenlandske markeder bevirker, at udbygningen af den trafikale tilgængelighed kan have afgørende betydning for mulighederne for fuldt ud at kunne realisere markedspotentialet. Her udmærker Grænsetrekanten sig ved at have gode trafikale adgangsforhold både i form af veje på land og via vand – Her med havnene i Flensburg og Aabenraa som de væsentligste erhvervshavne. Havnene er desuden med til at sikre adgang til søtransport i Østersøen    

Ud over motorvej og Autobahn løber jernbanelinjen gennem Grænsetrekanten, og bidrager til gode trafikale forbindelser. Via Padborg og Flensborg er det muligt at tage turen videre mod Hamborg og videre ud i Europa. Desuden er der flere daglige forbindelser til de større danske byer fra hhv. Sønderborg og Flensborg.

 I Padborg arbejdes der pt. på en udvidelse af kombiterminalen. For Grænsetrekanten som helhed betyder det at der skabes et godscenter, som får en væsentlig position i forhold til gods der fragtes med enten jernbane eller vej, og som undervejs skal skifte transportform fra tog til fragtvogn eller omvendt.