German

Danish

English

Ingeniørkunst med præcision

Grænsetrekanten er i dag hjemsted for en række højtspecialiserede og velestimerede virksomheder – mange for hvem eksport til områder uden for Europa har altafgørende betydning. Disse virksomheder har Grænsetrekanten som udgangspunkt for et globalt udsyn.   

Et særkende ved regionen er desuden en koncentration af bestemte brancher og specialer, herunder også særligt videnstunge industrier. Med til denne koncentration hører blandt andet maskin- og elektroindustrien. Branchen fungerer således som en af de centrale vækstfaktorer i Grænsetrekanten, og bidrager positivt hele områdets økonomiske fundament, hvilket er et vigtigt udgangspunkt i forhold til den videre økonomiske udvikling. Der er tale om en branche som virksomhedsmæssigt er repræsenteret både i og omkring områdets tre hovedbyer. Netop disse sammenhænge hen over fysiske grænser og mellem urbane områder er med til at skabe gode forudsætninger for udviklingen af fælles erhvervsklynger, der samlet set er med til at styrke Grænsetrekantens potentiale.