German

Danish

English

En vision for fremtiden

Den geografiske beliggenhed i en grænseregion, med gensidig adgang til nye markeder, koblet med et attraktivt arbejdsmarked, er med til at gøre Grænsetrekanten unik.

Det er på den baggrund de to danske kommuner Aabenraa og Sønderborg sammen med tyske Flensburg er gået ind i et tværkommunalt samarbejde under navnet Grænsetrekanten. Beliggenheden koblet med den jyske motorvej E45 og den tyske autobahn A7 skaber gode infrastukturelle forbindelser mod både nord og syd.

Med i alt 224.000 indbyggere har Grænsetrekanten adgang til en arbejdskraft, der størrelsesmæssigt kan sammenlignes med en storbys, hvilket er altafgørende for både etablerede og for nyopstartede virksomheder. Hertil kommer den økonomiske styrke og de økonomiske muligheder der følger af de brancher som samlet står stærkt i Grænsetrekanten: Logistik- og produktionserhverv, moderne fødevareindustri, teknologi, vedvarende energi samt vidensorienterede erhverv og serviceydelser.